Log in op het portaal om een melding te maken, uw gegevens te bekijken of een aanpassing te doen.

Voordat je een melding indient vragen we je eerst het besluit klein onderhoud te bekijken. Hier vindt je een duidelijk overzicht van werkzaamheden die voor rekening verhuurder zijn of de verantwoordelijkheid van de huurder zijn. Het besluit vindt je HIER